Thursday, 5 April 2012

Kek Aiskrem


Kek      : Kek Aiskrem 
Tempahan : Puan Ayu - Meru
Majlis   : Harijadi Emak tersayang